Lääkäreitä Porvoon Sairaalaan päivystykseen!

Porvoon Sairaala

1. PÄIVYSTYKSEN VÄESTÖPOHJA JA RAKENNE, VUOSIKÄYNTIEN MÄÄRÄ. VUOROJEN RAKENNE JA KETÄ MILLOINKIN VUOROSSA, KUINKA VASTUU JAKAUTUU KIR/SIS/YLE/NEU/LAS/GYN? KONSULTAATIOT, KENELLE?

Itä-Uudenmaan väestöpohja on noin 100.000 ja päivystyksen käyntejä on noin 32 000. Potilaita päivystyksessä on 60 -130 välillä vuorokaudessa. Porvoossa on 24/7 anestesia, yksi medisiininen (akuutti, keuhkotaudit, sisätaudit, neurologia) ja yksi operatiivinen päivystyspiste sairaalassa. Arki-iltoina 16-22 ja viikonloppuisin sekä pyhinä 8-22 on kaksi päivystysrinkiä. Toisen ringin lääkäri hoitaa lähinnä yleislääketieteen potilaita. Keväällä 2020 psykiatrian 24/7 päivystys tulee sijoittumaan päivystysalueelle. Huhtikuussa 2020 aloittaa päivystysalueella Itä-uudenmaan kotisairaalan 24/7 päivystyspiste. Palliatiiviset potilaat ja hoivapalvelupotilaat pyritään hoitamaan kotona, jotta nämä potilaat evät kuormita turhaan päivystystä. Ensihoito konsultoi näistä potilaista kotisairaalaa ennen mahdollista kuljetusta. Arkisin sairaalassa virka-aikaan hoidetaan silmä-, KNK-, lasten- ja naistentautien päivystyspotilaita. Muulloin konsultoidaan tarvittaessa Meilahden tai Hyvinkään sairaalaa näistä potilaista. Kirurgialla on kaksi takapäivystäjää (kova ja pehmyt) toinen rinki on 24/7 ja toinen ma-la 8-22. Sisätaudeilla on 24/7 takapäivystys. Tarvittaessa voi konsultoida muita HUS:n päivystyksiä. TT-kuvaukset on käytössä 24/7 ja niihin saadaan myös päivystyslausunnot.

2. VIIKKOTYÖMÄÄRÄN RAKENTAMINEN YKSILÖKOHTAISESTI. MENTOROINTI. MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ KOULUTUKSIIN. TALON SISÄISET KOULUTUKSET/SEMINAARIT JA TYÖNOHJAUS. VIIKOTTAIN?

Viikkotyöaika on 38 tuntia jos haluaa palveluista 100% koulutukseen. Työajasta voidaan sopia tilanteen mukaan. HUS:n sisäisiin koulutuksiin pääsee sujuvasta ja samoin erikoisalayhdistyksien koulutuksiin. Simulaatiokoulutuksiin pääsee mukaan. Reunapalvelut (anestesia, kirurgia, neurologia, keuhkot, sisätaudit, naiset, lapset) voidaan räätälöidä erikoistuvan toiveiden mukaisesti.

3. VOIKO PÄIVYSTYKSIEN VÄLILLÄ MAJOITTUA (SAIRAALAN LÄHELLÄ) HANKKIMATTA PITKÄAIKAISTA ASUNTOA PORVOOSTA?

Yöpymiseen käytettäviä asuntoja on käytettävissä.

4. JOS HALUAA KOKONAAN MUUTTAA PORVOOSEEN, ONKO PORVOON SAIRAALALLA MAHDOLLISUUTTA AUTTAA ASUNNON HANKINNASSA? ONKO JULKISILLA LIIKKUMISTA TUETTU TYÖPAIKAN PUOLESTA? ONKO OMAA KUNTOSALIA TAI YHTEISTYÖSOPIMUSTA JONKIN MUUN KUNTOSALIN KANSSA?

Sairaalalla on mahdollisuus auttaa asunnon etsimisessä. Porvooseen tulee ilmainen linja-autokuljetus Espoosta Helsingin keskustan kautta arkiaamuisin ja klo 16.00 takaisin. Sairaalassa on kuntosali. Sairaalassa harrastetaan sekajoukkueilla mm. jalkapalloa ja sairaaloiden välisiä otteluja järjestetään.

5. MAHDOLLISUUS TUTKIMUSTYÖHÖN?

Tutkimustyöhön kannustetaan ja siihen on mahdollisuus saada vapaita.

6. YHTEISTYÖ ENSIHOIDON KANSSA? MITEN ENSIHOIDON REUNAKOULUTUSJAKSOA PÄÄSEE SUORITTAMAAN?

Ensihoito on osa päivystykselliset palvelut tulosyksikköä. Reunakoulutusjaksoja voi hyvin sopia ensihoidon puolelle.

7. YHTEISTYÖ HOITAJIEN KANSSA? ONKO YHTEISIÄ KOULUTUKSIA TAI KOKOUKSIA? TYÖPAIKAN YHTEISIÄ TAPAHTUMIA? REKRYTOIDAANKO MYÖS HOITAJIA (TÄMÄ ERITYISESTI KIINNOSTAA LÄÄKÄRI/HOITAJA PARISKUNTIA, JOTTA MOLEMMILLE TYÖPAIKKA).

Hoitajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä sairaalan sisällä ja myös perusterveydenhuollon kanssa. Päivystyspotilaan prossin kehittämiseen osallistuu kaikista potilaan hoitamiseen  keskittyneistä ammattiryhmistä henkilöitä. Yhteisiä koulutuksia ja TYHY-päiviä järjestetään. Hoitajia pystytään hyvin rekrytoimaan osaamisen mukaisesti.Porvoon sairaalaan haemme yleislääkäreitä, anestesialääkäreitä, 5vsk suorittaneita kandidaatteja sekä muita päivystyksestä kiinnostuneita lääkäreitä kts lisää:

Ota yhteyttä Kimmo Halonen kimmo.halonen@hus.fi