Lääkäriksi KeuSoteen!

KeuSote

1. KeuSoten väestöpohja ja rakenne, terveyskeskuksien määrä. Terveyskeskustyön rakenne. Viikkotyömäärän rakentaminen yksilökohtaisesti. Mentorointi. Mahdollisuus päästä koulutuksiin. Talon sisäiset koulutukset/seminaarit ja työnohjaus. Viikottain?

Faktat Keusotesta eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä:

 • Keusote aloitti toimintansa 1.1.2019
 • Koostuu kuudesta jäsenkunnasta: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula. Alueella asuu n. 200 000 henkilöä.
 • 10 terveysasemaa, 5 terveyskeskussairaalaa. 2 Akuutin päivystyspistettä Järvenpäässä ja Nurmijärvellä. Ei yöpäivystystä. Lisäksi useita neuvoloita ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja kotihoidon toimipisteitä
 • Keusotessa toimii alueellinen kotisairaala
 • Kuntayhtymässä työskentelee noin 164 lääkäriä.
 • Tiivis yhteistyö Hyvinkään sairaalan kanssa niin palvelujen järjestämisen kuin hoitoketjujenkin suhteen. Erikoistuville kiintiöpaikat sairaalajaksoille koulutusputken avulla.
 • Terveysasemilla on käytössään vielä toistaiseksi 3 eri tietojärjestelmää:

Pegasos (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen)
Life Care (Nurmijärvi)
GFS eli graafinen Finnstar (Tuusula, korvautuu Apotilla 10/ 2020)

 • Keusoten lääkäreiden uusi virkaehtosopimus tuli voimaan syksyllä 2019. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja palkan kehityksen osaamisen ja kokemuksen karttuessa.
 • Systemaattinen organisoitu erikoistuvien koulutusohjelma ja tutorointi

Terveyskeskustyön rakenne

Vastaanotot

 • Tehtävään kuuluu valikoimattomien perusterveydenhuollon asiakkaiden yleislääkäritasoinen hoitaminen sekä etäpalveluiden että läsnä vastaanoton avuolla.
 • Vastaanoton lääkäri toimii osana moniammatillista tiimiä ja tehtävään kuuluu muiden ammattiryhmien konsultaatiot ja tiivis yhteistyö.
 • Tiimikokouksiin osallistuminen ja toimipaikkakoulutukset kuuluvat toimenkuvaan.
 • Osa työpanoksesta voidaan jakaa neuvola- koulu- tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Myös muuta oheistyötä voidaan järjestää.

Vuodeosastot

 • Vuodeosastoilla lääkäri vastaa normaalista osastotoiminnasta, osallistuen mm.  kierroille, omaispalavereihin ja kuntoutuskokouksiin. Työnkuvaan kuuluu myös erilaisten todistusten ja arvioiden teko.

Kotihoito

 • Kotihoito on jaettu kuntakohtaisiin alueisiin ja niiden sisällä omiin tiimeihinsä. Kotihoidon lääkäri vastaa omien tiimiensä lääkäritoiminnasta. Kotihoidon toimintamalliin kuuluu säännölliset potilaiden geriatriset arviot, akuuttiasioiden hoito, konsultaatiot ja arvioiden sekä todistusten laadinta. Vastaanotot toteutetaan sekä kotikäynteinä että vastaanottokäynteinä. Muistisairausdiagnostiikka kuuluu osana kotihoidonlääkärin toimenkuvaan. Osa-aikatyöt mahdollisia, liukuva työaika ja osittainen etätöiden mahdollisuus.

Koulutus

 • Keusotella on yleislääketieteen ja geriatrian (2v 3kk) erikoisalojen koulutusoikeudet. Koulutuspaikkasopimus on Helsingin yliopiston kanssa
 • Toimipaikkakoulutusta järjestämme 100 tuntia vuodessa. Siitä osa on moniammatillista. Osa toimipaikkakoulutuksista on koko Keusoten yhteisiä, osa toteutetaan omassa toimipisteessä. Käytännössä toimipaikkakoulutusta on viikoittain. Näihin voi osallistua myös etäyhteyden avulla. Osa sitä on työyhteisen kehittämistä yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa.
 • Ammatillinen jatkokoulutus on Keusotessa mahdollista vain suorassa työsuhteessa kuntayhtymään
 • Erikoislääkärikoulutus: Koulutusta järjestämme 4 h/ kuukausi. Kerran kuussa pidämme kaikkien erikoistuvien lääkäreiden kanssa yhteiskoulutuksen ennalta sovitun teeman äärellä. Lisäksi erikoistuja tapaa omaa kouluttajaansa yliopiston tavoitteiden mukaisesti
 • Sairaalapalvelut onnistuvat Hyvinkään sairaalassa ns.koulutusputkessa.
 • Yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoistumiseen liittyvä 9 kk:n terveyskeskusjakso: Järjestämme ohjausta 2 h/vk yliopiston tavoitteiden mukaisesti. Osa tästä tapahtuu ryhmässä, osatapaamisina oman ohjaajan kanssa.
 • Ammatillista jatkokoulutusta tekevän on mahdollista päästä ulkopuoliseen koulutukseen 10 pv/ vuosi (kokoaikainen työsuhde)
 • Muut lääkärit pääsevät ulkopuoliseen koulutukseen oman tarpeensa mukaisesti työnantajan tarpeet huomioiden,

2. Onko KeuSotella mahdollisuutta järjestää asunto tai auttaa hankinnassa? Onko julkisilla liikkumista tuettu työpaikan puolesta? Onko omaa kuntosalia tai yhteistyösopimusta jonkin muun kuntosalin kanssa?

Keusoten toimipisteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella tulipa töihin omalla kulkuvälineellä tai julkisen liikenteen avulla. Alle tunnin työmatkan päässä sijaitsee niin Helsinki, kuin Hämeenlinna ja Lahti.

Työsuhdeasuntoja ei tällä hetkellä ole tarjolla.

Henkilöstöetuuksien rakentaminen on vielä kesken. Easybreak- järjestelmän kautta on mahdollista ladata lounas- ja uimalalippuja.

3. Mahdollisuus tutkimustyöhön?

Tutkimustyön tekeminen Keusotessa on mahdollista. Erilaiset työaikajärjestelyt ovat mahdollisia. Kuntayhtymässä on myös oma tutkimuksen ja kehittämisen yksikkö.

Valmisteilla on laaja tietoallas, jonka pohjalta kuntayhtymän sisältä löytyy varmasti kiinnostavia tutkimuskohteita ja meillä on tarjota myös tutkimukseen ohjausta.

Menossa ja alkamassa olevia tutkimuksia useampi, väitöskirjaprojekti onnistuu kuntayhtymän potilaista ja ohjauksessa

4. Päivystäminen?

Päivystäminen on mahdollista Järvenpään ja Nurmijärven Akuutti-pisteissä iltaisin ja viikonloppuisin. Tarjoamme virkaehtosopimuksen mukaisen päivystysajan korvauksen.

5. Yhteistyö hoitajien kanssa? Onko yhteisiä koulutuksia tai kokouksia? Työpaikan yhteisiä tapahtumia? Rekrytoidaanko myös hoitajia (tämä erityisesti kiinnostaa lääkäri/hoitaja pariskuntia, jotta molemmille työpaikka).

Yhteistyöhoitajien ja muiden ammattiryhmien kanssa on keskeinen osa toimintatapaamme. Työpäivät alkavat yhteisillä pystypalavereilla ja eri ammattiryhmien yhteisiä kokouksia ja koulutuksia on viikoittain. Keusotella on jatkuva rekrytointitarve myös sairaanhoitajille, ja kuntoutusalan ammattilaisille (fysioterapia, toiminta- ja puheterapia)

Ota yhteyttä susanna.satuli-autere@keusote.fi