Finn’EM styrelse

Finn’EM styrelse

Bästa sättet att nå Finn’EMs styrelse är att skicka e-post till: finnem at finnem.fi

Eeva Tuunainen

Hallituksen puheenjohtaja

Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Kainuun keskussairaala, päivystys

Toivon avointa kehittävää vuoropuhelua ja toisiltamme oppimista akuutisti sairastuneen potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kesken. Potilaskeskeistä hoitoa on myös ammattilaisten työkyvystä huolehtiminen ja toisen asemaan asettuminen.

Juuso Laitinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Ensihoitaja

Pirkanmaan Medgroup. Sastamala/Urjala

Haluaisin kehittää ensihoidon työssäjaksamista. Huolehtia työkavereista ja omalta osaltani vaikuttaa asenteisiin ettei jengi kyynistyisi. #työkaveriaeijätetä

Juuso Tähkäpää

Hallituksen sihteeri

Sairaanhoitaja, ensihoitaja ja lääketieteen opiskelija

Riika, Latvia. Ajoittain myös Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Minulle tärkeitä teemoja ovat elinikäinen oppiminen, FOAMed, CRM ja kommunikaatio, simulaatio-oppiminen sekä päivystyksen ja ensihoidon yhteistyön lisääminen.

Olli Tuunainen

Taloudenhoitaja

Insinööri

Haluan tukea Finn’EMiä erityisesti nyt yhdistyksen alkuvaiheessa tuomalla kokemusta ja rakenteita projektointiin ja taloushallintoon.

Saimi Ristimäki

Hallituksen jäsen

Ensihoitaja AMK

Med Group ensihoitopalvelu Oy, Salo, Kemiönsaari.

Haluan edistää osaamista ja tiimityötä muuttamalla omalta osaltani tapaa, miten virheistä ja läheltä piti-tilanteista puhutaan. Suora, positiivinen ja rakentava keskustelu voi muuttaa koko työyhteisön asenteen sekä tuoda oppimisen arvoisia näkökulmia myös muille!

Antti Haataja

Hallituksen jäsen

Kipsimestari, sairaanhoitaja

HUS Akuutti, Peijaksen sairaala, Päivystys

Hyvässä työyhteisössä on voimaa. Työhyvinvointia edistämällä parannamme myös hoidonlaatua. Haluan olla mukana tuomassa positiivisuutta ja iloista asennetta akuuttihoitotyöhön.

Tiina Stenman

Hallituksen jäsen

Sairaanhoitaja

YAMK, Turku

Haluan kehittää akuuttihoidon moniammatillista yhteistyötä potilas keskeisesti sekä olla mukana huolehtimassa työhyvinvoinnista. Elinikäinen oppiminen on lähellä sydäntäni ja uskon simulaation edistävän edellä mainittujen asioiden lisäksi potilasturvallisuutta akuuttihoidossa. Työturvallisuudella on myös sija koulutus- ja kehitystyössä.

Minna Kätkä

Hallituksen jäsen

Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Acuta, TAYS

Haluan olla mukana edistämässä päivystysten ja ensihoidon yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä, sujuvoittamassa prosesseja potilaan parhaaksi ja kehittämässä osaamista akuuttipotilaiden hoidossa.

Inka Häkkinen

Hallituksen jäsen

Sairaanhoitaja

Kymenlaakson Keskussairaala, Kotka