akuutti24

Duuniin – Akuutti24, Lahti

1. Päivystyksen väestöpohja, rakenne & vuosikäyntien määrä sekä vuorojen rakenne?

Väestöpohja on 214 000 ihmistä, väestö on keskimääräistä vanhempaa ja heillä on keskimääräistä korkeampi sairastuvuusindeksi. Sosiaalinen syrjäytyneisyys on nuorilla ks suurempaa. Kaikki tämä näkyy Akuutti24 arjessa. ESH laskutettuja suoritteita päivystyksessä 100 000 vuodessa, joista puheluita noin 13 000. Hammaspäivystyksessä käyntejä 12 000 vuositasolla. Kotisairaalassa suoritteita 24 000 vuodessa ja osastoilla hoitopäiviä 13 000. Kiireellisen ensihoidon keikkoja 42 000 ja 116 117 puheluita 63 000 vuodessa. Lääkärien työtä teemme 65 500 tuntia vuodessa = 34 lääkärityövuotta. Siihen lisäksi osastoiden vuorot (6 lääkärityövuotta), kotisairaala 1,2 lääkärityövuotta ja L3 tekee 3 lääkärityövuotta + se mitä hallintotyöhön ja koulutuksiin sitoutuu. Lisäksi meillä on kandirinkitoimintaa. Näihin päälle sitten koulutukset ja lomat ja sairaslomat. Taitaa siis meillä olla suunnilleen 50 lääkärin tarve vuosittain, jos siis lasketaan 100 % työpanoksina. Iso osa tekee osa-aikaista työtä.

Päivystyksessä meillä ei ole enää erikoisalajakoa vaan yksinkertaisesti KONS, OPER, Hoitajavastaanotot, lapset ja hammas. Myöskään YLE-potilaita ei ole. Tiimit sitten hoitavat sinne tulleet potilaat yhteisvastuullisesti. Konsultaatiot ensisijaisesti tiimin sisällä, omalle takurille tai sitten jos omasta takaa ei vastausta löydy – kysymme KS talosta spesifiltä takurilta / konsultilta. Aika omavaraisia nykyisin ollaan. KIR leikkauspäätökset tekee KIR talopäivystäjä, joka ei siis pääsääntöisesti ole meillä vaan KS puolella. Samoin angioasioista kons kardiologipäiv ja NEU liuotuksista NEU takuria.

2. Viikkotyömäärän rakentaminen? Mentorointi, työnohjaus, koulutukset?

Työ suunnitellaan autonomisesti lääkärin elämään sopivaksi. Työvuorosuunnittelussa huolehditaan siitä, että osaamisen laatu säilyy joka vuorossa. Osa lääkäreitä tekee vain muutamaa työmuotoa esim osastoa ja KONS linjaa. Osa tekee laajemmin lääkärien töitä meillä. Myös ylilääkäriporras tekee kliinistä työtä. Päivystyksessämme toimii kouluttaja-akuuttilääkärit, joilla ei ole vuorossa omia potilaita vaan he konsultoivat sekä opettavat ja tukevat erikoistuvia lääkäreitä. Koulutuksiin pääsee ulkopuolelle, joka torstai on akuuttierikoistuvien koulutus, yhdessä hoitajien kanssa meillä on mm simulaatiokoulutukset moniammatillisessa tiimissä. Työnohjausta saa tarvittaessa aina. Suunnitteilla on myös akuuttilääkäreille profiloitua työnohjausta.

Myös muille työntekijöille kuin akuuttierikoistuville viikottainen aamumeetingkoulutus, lisäksi pari kertaa lukukaudessa myös erillisiä koulutuksia koko päivystyksessä toimivalle lääkäriporukalle. Lääkäreille on el-tutorit, lisäksi meillä saa tehtyä myös 3 kk terveyskeskuspalveluita muiden YEK-palveluiden lisäksi ja heillä on yleislääketieteen erikoislääkäri ohjaajana.

3. Voiko päivystyksien välillä majoittua (sairaalan lähellä) hankkimatta pitkäaikaista asuntoa Lahdesta?

Meillä voi nukkua talossa vuorojen välillä päivystyshuoneissa, joita voi varata etukäteen ja ovat ilmaisia. Sitten on lähellä asuntoja, josta voi varata vuorokauden kerrallaan majoitusta. Siellä kalustus yms valmiina.

4. Jos haluaa muuttaa LahTeen, onko Sairaalalla mahdollisuutta auttaa asunnon hankinnassa? liikkuminen kaupungissa? Onko sairaalalla omaa kuntosalia?

Lahdesta löytyy todella hyvin asuntoja vuokralle, ovat kohtuuhintaisia ja helposti löydettävissä. Talossa oma kuntosali, jossa runsaasti laitteita ja rauhallista. Rautatieasemalta klo 8 vuorolle kuljetus ja takaisin klo 16 junaan – muuten hyvin pääsee linja-autoilla kulkemaan.

5. Mahdollisuus tutkimustyöhön?

Tutkimusta tuetaan.

6. Yhteistyö ensihoidon kanssa? Miten ensihoidon reunakoulutusjaksoa pääsee suorittamaan?

Ensihoitoon pääsee kolmen kuukauden jaksolle, anestesiajakson suorittamisen jälkeen. Ensihoidossa työskennellään kokeneen ensihoitolääkärin kanssa. Myös kandit pääsevät tutustumaan ensihoitoon.

7. Yhteistyö hoitajien kanssa? Onko yhteisiä koulutuksia tai kokouksia? Työpaikan yhteisiä tapahtumia? Rekrytoidaanko
myös hoitajia?

Viikkopalaverit yhdessä moniammatillisesti, tyhy-päivät, kevätjuhlat ja pikkujoulut normaalisti. Muunmuassa meillä on ollut moniammatillisen työn kehittämisprojekti, jossa olemme moniammatillisissa tiimeissä käyneet läpi päivystyksen kehittämiskohteita, tämä koettiin hyvin tärkeäksi asiaksi. Sairaalalla on monia yhteisiä harrasteryhmiä ja joukkueita, joihin voi oman kiinnostuksen mukaan osallistua.

Ota yhteyttä

Harri.pikkarainen@phhyky.fi